Bijstandsrecht (de Participatiewet / Wet werk en bijstand (Wwb))

Ons kantoor is bij uitstek gespecialiseerd in het bijstandsrecht. Denkt u daarbij niet alleen aan het aanvragen van een bijstandsuitkering, maar tevens bezwaarprocedures bij herzienings- terugvorderings-, boete- en/of maatregelen besluiten. Ontvangt u een besluit van de gemeente maar begrijpt u niet wat er precies met het besluit bedoelt wordt? Neemt u dan contact op met ons kantoor.


Extra service
Het is ons kantoor (helaas) gebleken dat personen met regelmaat problemen ondervinden tijdens de aanvraagprocedure van een bijstandsuitkering. Zeker na de invoering van de Participatiewet komt het geregeld voor dat een bijstandsuitkering wordt afgewezen omdat het voor de aanvrager niet duidelijk was welk type formulier en welke noodzakelijke bijlagen er ingediend moeten worden. Om die reden biedt Roozemond Advocatuur eenmaal per week (op afspraak) een gratis spreekuur aan exclusief voor personen die problemen ondervinden tijdens het aanvragen van een bijstandsuitkering.