Algemene Informatie

Roozemond Advocatuur staat zowel particulieren als ondernemers bij in zowel de betalende (commerciële) sector, als de gesubsidieerde rechtsbijstand. Hieronder vindt u een uitleg over de verschillende mogelijkheden binnen ons kantoor.

Uurtarief
Het uurtarief van Roozemond Advocatuur is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en de ervaring van de behandelaar en ligt tussen de € 175,- / € 250,- excl. BTW voor particulieren en bedrijven.Roozemond Advocatuur rekent geen kantoorkosten.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand (toevoeging/pro deo)
Roozemond Advocatuur voldoet aan de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand en controleert bij de eerste (vrijblijvende) afspraak altijd samen met u of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt. Indien u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan zal Roozemond Advocatuur de aanvraag voor de gesubsidieerde rechtsbijstand voor u indienen en u op deze basis bijstaan. Meer informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Wanneer u maximaal 110% van de bijstandsnorm verdient, dan kunt u voor de door de Raad voor Rechtsbijstand op te leggen eigen bijdrage alsmede het verschuldigde griffierecht mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten rechtsbijstand en op deze wijze in feitegratis gebruik maken van onze dienstverlening.

Vaste Prijs
Bij Roozemond Advocatuur is het mogelijk om vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Een vaste prijsafspraak geldt uitsluitend voor de overeengekomen dienst of het product. De hoogte van de vaste prijs is afhankelijk van de te verrichten werkzaamheden en van de wensen van u als cliënt.

Strippenkaart
Het is bij Roozemond Advocatuur mogelijk om een zogeheten "strippenkaart" af te sluiten. U neemt een bepaald aantal uur juridische dienstverlening af en krijgt bij voorafbetaling korting op het honorarium. In verhouding bespaart u op deze manier maximaal 25% op de te maken kosten.Informeert u naar de voorwaarden.

Abonnement
Het is mogelijk om op basis van een abonnement gebruik te maken van onze dienstverlening. U betaalt maandelijks een overeengekomen bedrag, voor de besproken type werkzaamheden. De omvang en de prijs van het abonnement wordt in samenspraak gemaakt. Een abonnement wordt voor de duur van vier maanden aangegaan, waarna het abonnement per maand opzegbaar is.

Rechtsgebieden

Voor ieder rechtsgebied zijn afzonderlijke spreekuren ingepland. Neemt u contact met ons kantoor op voor meer informatie over de spreekuren.

Arbeidsrecht

U kunt er vanuit gaan dat, indien het met arbeid en recht te maken heeft, u met al uw vragen bij ons kantoor terecht kunt. Daarbij maakt het niet uit of u werkgever of werknemer bent.

Huurrecht

Of u nu huurder of verhuurder bent, of het gaat om het opstellen of beoordelen van huurovereenkomsten en algemene voorwaarden, een huurbeëindigingsprocedure, ontruimingsprocedure of huurprijswijzigingen, met al uw vragen met betrekking tot het huurrecht kunt u bij ons terecht.

Personen-, familie- en erfrecht

Onze kantoor kan u gedegen adviseren over personen- en familierechtelijke zaken, alsmede het erfrecht. Vooral bij personen en familierecht geldt dat de advocaat niet alleen oog dient te hebben voor de juridische problematiek, maar tevens voor de sociale en psychische problematiek.

Lees meer…

Huurcommissie

De huurcommissie is bij uitstek dé instantie waar u terecht kunt voor een uitspraak over een geschil m.b.t. de hoogte van de huur (huurprijs) ofwel het onderhoud van de woning, de servicekosten of de kosten voor nutsvoorzieningen (gas, water, licht).

Lees meer…

Bijstandsrecht (de Participatiewet / Wet werk en bijstand)

Ons kantoor is bij uitstek gespecialiseerd in het bijstandsrecht. Denkt u daarbij niet alleen aan het aanvragen van een bijstandsuitkering, maar tevens bezwaarprocedures bij herzienings- terugvorderings-, boete- en/of maatregelen besluiten. Ontvangt u een besluit van de gemeente maar begrijpt u niet wat er precies met het besluit bedoelt wordt? Neemt u dan contact op met ons kantoor.

Lees meer…

Letselschade

Bij Roozemond Advocatuur kunt u terecht voor verschillende typen letselschadezaken. Ons kantoor kan u daarnaast ook helpen met problemen die met letselschadezaken samenhangen, zoals problemen op het werk of met uw uitkering.

Lees meer…

Het team van Roozemond Advocatuur

De heer mr. O.F.X. (Oliver) Roozemond

Advocaat

Oliver Roozemond is sinds 2005 werkzaam als advocaat. Voordat Oliver de overstap naar de advocatuur maakte, heeft Oliver enkele jaren bij een grote gemeente als jurist gespecialiseerd in bijstandsrecht werkzaamheden verricht. Oliver kent een algemene rechtspraktijk en heeft door de jaren heen de nodige ervaring en kennis opgedaan in een brede proces- en adviespraktijk, die zich uitspreid over zowel het civiel-, straf- als het bestuursrecht.

Lees meer…

Mevrouw D. (Denise) Schiltmeijer

Juridisch medewerker

Denise Schiltmeijer studeert deeltijd Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit en is sinds begin 2014 aan ons kantoor verbonden als juridisch medewerker. Na het afronden van haar studie zal Denise de opleiding voor de advocatuur gaan volgen.

Lees meer…

Contact opnemen